SKAL&CO, spol. s r. o.

SKAL&CO, spol. s r. o. pôsobí od roku 1994 v oblasti tepelnej energetiky v Skalici. Vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu z vlastných aj prenajatých zariadení, poskytuje správcovskú činnosť a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti. SKAL&CO je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Služby pre komerčné spoločnosti

Prevádzka objektov:

 • rozúčtovanie nákladov na energie nájomcom v spravovaných objektoch (napr. v obchodných priestoroch a pod),
 • výber nájomného, úhrada nákladov za energie a transfer netto nájomného majiteľom,
 • administratívne, právne a iné služby spojené s prevádzkou objektov,
 • zabezpečenie projektového a úverového financovania rekonštrukcií a opráv,
 • technická starostlivosť o objekt (údržba, opravy),
 • upratovanie spoločných priestorov.

Prevádzka vyhradených technických zariadení

 • Prevádzka a údržba zariadení:

  • tlakových, 
  • elektrických,
  • zdvíhacích,
  • plynových,
  • regulačných a meracích,
  • tepelných (kotolne a pod.).
Dodávka tepla a teplej vody

Spoločnosť SKAL&CO, spol. s r.o. v rámci svojej hlavnej sféry podnikania vyrába, distribuuje a odovzdáva tepelnú energiu svojim komerčným spotrebiteľom. Aby poskytla čo najkvalitnejší produkt, spolupracuje s významnými výrobcami a dodávateľmi moderných a spoľahlivých zariadení na výrobu tepla.

Okrem výroby a distribúcie tepla spoločnosť zabezpečuje preventívne kontroly, údržbu a opravy tepelných zariadení, ktoré vykonávajú zamestnanci SKAL&CO. Pracovníci údržby majú k dispozícii pojazdnú dielňu, mimo pracovnej doby držia pohotovosť a v Mestskej výhrevni v Skalici je nepretržitý dispečing.

SKAL&CO má povolenie odoberať povrchovú vodu z rieky Morava, ktorú do centrálneho zdroja dopravuje prívodným potrubím. Klientom ponúka možnosť odberu povrchovej vody na technologické využitie v rozsahu povolenia na odber. 

Služby pre vlastníkov bytov

 • Správa novopostavených obytných domov
 • Správa pre spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Revitalizácie bytových domov
 • Teplo, teplá úžitková voda a prevádzka kotolní    
                                                       

 


DISPEČING

    034/664 49 64  

Adresa

SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

IČO: 31 447 511
IČ DPH: SK2020376809
č. účtu: 2611642001/5600  

Prevádzka

SKAL&CO, spol. s r.o.
Dr. Valacha 20
909 01 Skalica

  Pozrieť na mape

Kontakty

Všeobecný kontakt
  034/ 664 45 19
  034/ 664 46 87

Ďalšie kontakty

Sekretariát spoločnosti J. Holazová 034/664 45 19 jana.holazova@engie.com 
Personálna agenda    J. Holazová 034/664 45 19 jana.holazova@engie.com

Ekonomicko-finančný odbor
Vedúci odboru J.Konečná 034/664 45 19 jana.konecna@engie.com
Účtovník E.Lorencová 034/664 45 19 emilia.lorencova@engie.com
Účtovník D.Krušinová 034/664 45 19 dagmar.krusinova@engie.com

Odbor správy objektov
Vedúci odboru O.Vadíková 034/664 46 87 olga.vadikova@engie.com
Stavebný technik I. Matula 907 905 570 ivan.matula@engie.com
Ekonóm správy D.Ričovská 034/ 664 46 87 dagmar.ricovska@engie.com
Správca R. Haffner 034/ 664 46 87
0903 225 582
radko.haffner@engie.com
Správca T. Kabelík 034/ 664 46 87
0918 757 720
tomas.kabelik@engie.com 

Odbor tepelných zariadení
Vedúci odboru M.Petrovič 034/664 50 96 marek.petrovic@engie.com
Dispečing - tepláreň M.Jankovič 034/664 49 64 miloslav.jankovic@engie.com 
Dispečing - tepláreň I.Vöpy 034/664 49 64 ivan.vopy@engie.com

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok 07:00 – 15:30
utorok Nestránkový deň
streda 07:00 – 17:00
štvrtok Nestránkový deň
piatok 07:00 – 14:00
  Obedňajšia prestávka je od 11.30 h – 12.00 h.

Politika a certifikát SMK 

Politika kvality
Certifikát