Elektrická energia a zemný plyn

Pridaná hodnota ENGIE
 

 Vlastný tím odborných špecialistov z rôznych oblastí energetiky a inštalácií technológií.
• Zabezpečenie finančného krytia.
• Možnosť synergického využitia ďalších služieb z portfólia ENGIE. 
 

Výstavba, modernizácia a prevádzka miestnej distribučnej sústavy (MDS)

Prevádzková zodpovednosť ENGIE:


• Centrálny dispečing
• Kontrola spotrieb energií
• Analýza bilancie strát
• Nastavovanie RK
• Optimalizácie hodnoty ističov

• Legislatívna správa
• Certifikačná garancia
• Tvorba fakturačných podkladov
• Nahlasovanie dát na OKTE

• Držanie havarijnej pohotovosti 24/7
• Údržba a servis
• Oprava porúch
• Prevádzka dátových zariadení

• Odborné poradenstvo a konzultácie pri návrhu a výstavbe MDS
• Výstavba alebo rekonštrukcia MDS
• Financovanie výstavby alebo rekonštrukcie MDS
• Výmena starých meradiel
• Zriadenie systému on-line merania
• Metrologické overenie meradiel

Reklamácie 

ENERGY DISTRIBUTION - reklamačný záznam pre odberateľov elektriny 
ENERGY DISTRIBUTION - reklamačný záznam pre odberateľov plynu 
ENGIE Services - reklamačný záznam pre oberateľov elektriny
TERMMING - reklamačný záznam pre odberateľov elektriny 
   
 

Referencie

  • Transformačná stanica 110/0,4 kV, Senica

    Viac
  • Transformačná stanica 110/22 kV, Veľká Ida

    Viac