Dispečing

Všetky prevádzkované zdroje energií sú monitorované pomocou dispečerského pracoviska s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou počas celého roka. Dispečing zabezpečuje diaľkový monitoring technologických zariadení a umožňuje tak ich spoľahlivú a efektívnu prevádzku.