Prvá ružinovská - spustenie vykurovania do skúšobnej prevádzky dňa 3.10.2019

Prvá ružinovská - spustenie vykurovania do skúšobnej prevádzky dňa 3.10.2019 Prvá ružinovská spoločnosť,  a. s. ,  oznamuje odberateľom, že 3.10.2019 sa spúšťa  vykurovanie do skúšobnej prevádzky  pre všetky zdroje prevádzkované Bratislavskou teplárenskou, a. s. a  Prvou ružinovskou spoločnosťou, a. s. Dôvodom spustenia vykurovania, je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. Súčasne reagujeme  na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa.
 
Predpokladaná priemerná denná teplota zistená posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 2.10.2019):
 
Deň Predpokladaná priemerná denná teplota
3.10.2019 11,1 °C
4.10.2019 11,0 °C
5.10.2019 11,3 °C
6.10.2019 10,0 °C
7.10.2019 8,9 °C
8.10.2019 8,5 °C
9.10.2019 10,5 °C
 
 
 

Servisné oznamy