Skúšobné spustenie vykurovania - 4. 10. 2016

Vážený odberateľ,

dovoľujeme si Vás informovať, že náš obchodný partner - Bratislavská teplárenská, a.s.  dňa 4.10.2016 spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky.

Dôvodom spustenia vykurovania je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou.

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého sa Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., pripojí k skúšobnej prevádzke a dňa 4.10.2016 taktiež zaháji skúšobnú prevádzku vykurovania.
 
Aktuálna a predpokladaná priemerná denná teplota zistená posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 03.10.2016):
 
Deň Aktuálna a predpokladaná priemerná denná teplota
01.10.2016 16,7 °C
02.10.2016 16,5 °C
03.10.2016 14,6 °C
04.10.2016 11,0 °C
05.10.2016 7,7 °C
06.10.2016 8,0 °C
 

Dáša Jaslovská
Divízia výroby a distribúcie energií
ENGIE Services, a.s.