SKAL & CO - oznámenie o zatvorení prevádzky (16. - 17.10.2018)

SKAL & CO - oznámenie o zatvorení prevádzky (16. - 17.10.2018)

Vážení vlastníci, nájomcovia!
 
V dňoch od 16. – 17.10.2018. (utorok, streda) je správa bytov z dôvodu školenia zamestnancov mimo pracoviska zatvorená!
 
Oľga Vadíková  v.r.
Vedúca správy bytov                                                  

 
V Skalici, 12.10.2018             
 
              
 
 
 
V prípade havárie volajte na tel. čísla : 
                                             Opravy vodo-topo:   0907 664 480  f. WATERMONT, s.r.o.,  p. Okasa
                                             Opravy elektro     :   0907 790 823  f. ELMIKO s.r.o., p. Vaculka
                                                                               0911 256 472  f. ELVINE s.r.o., p. Urík                         
Poruchy upchatých kanalizácií:  0904 631 295  f. AZ Kanalizácie Kopčany
                                              Správca:                   0918 757 720   p. Mgr. Kabelík Tomáš
                                              Správca:                   0903 225 582   p. Haffner

Servisné oznamy