Bratislavská teplárenská - prerušenie vykurovania dňa 8.10.2018

Bratislavská teplárenská - prerušenie vykurovania dňa 8.10.2018 Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že 08.10.2018 prerušuje dodávku tepla na vykurovanie na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 3.
 
Zároveň oznamujeme, že správcovia môžu požiadať o pokračovanie vykurovania. Požiadavku na pokračovanie dodávky ÚK môžu správcovia doručiť e-mailom na adresu obchod@batas.sk, prípadne poruchy@batas.sk. Po doručení požiadavky Bratislavská teplárenská, a. s. zabezpečí neodkladné vybavenie žiadosti.
 
Aktuálna a predpokladaná priemerná denná teplota zistená posúdením dostupných predpovedí počasia (stav k 08.10.2018):
 
Deň Aktuálna a predpokladaná priemerná denná teplota
06.10.2018 15,0 °C
07.10.2018 16,4 °C
08.10.2018 16,5 °C
09.10.2018 15,3 °C
10.10.2018 15,6 °C
11.10.2018 16,0 °C
12.10.2018 15,1 °C
 

Servisné oznamy