Račianska teplárenská - prerušenie vykurovania dňa 9.10.2018

Račianska teplárenská - prerušenie vykurovania dňa 9.10.2018

Račianská teplárenská, a. s. informuje všetkých odberateľov, prevádzkovaných spoločnosťou, že 09.10.2018 prerušuje dodávku tepla na vykurovanie na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 3.

Servisné oznamy