Prerušenie dodávky teplej vody pre zákazníkov Prvej ružinovskej spoločnosti v mesiacoch jún/júl 2015  


Vážení odberatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci jún  z dôvodu chemického čistenia technologického zariadenia PK a OST bude  v čase od 08,00 hod.  do  16:00 hod. prerušená dodávka teplej vody do Vášho odberného miesta.

Touto cestou zároveň oznamujeme, že pokiaľ sa podarí ukončiť práce pred plánovaným termínom, dodávku TV obnovíme skôr, ako je uvedené v tomto ozname.
 
3.6 OST - Banšelova 6_8
3.6 OST - Banšelova 10_12
3.6 OST - Banšelova 4_ARES
3.6 OST - Banšelova 2_PRIMA
4.6 OST - Banšelova 14_16
4.6 OST - Banšelova 31_41
4.6 OST - Banšelova - Rádiová
4.6 OST - Zelinárska
5.6 PK Octopus
11.6 PK Straková 3
12.6 OST - Liptovská
12.6 OST - Wuestenrot
18.6 PK Vietnamská 11
18.6 Pk Vietnamská 41
18.6 OST - Na Úvrati
19.6 PK Kvetná 16
19.6 PK Záhradnícka 52
26.6 PK Prievozská 25
26.6 OST - Prievozská 35
26.6 OST - Mierová 116
2.7 PK Riazanská 78
3.7 PK Saratov 1 (Billa)
 
 
 
Kontakt:
Dušan Petráš
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
tel:+421-2-5831 6213
mob:+421-918 708 217
dusan.petras@cofely-prs.sk