Porucha verejného osvetlenia v Čadci - blikajúce svietidlá

Žilina, 25. 1. 2016

Porucha verejného osvetlenia v Čadci – blikajúce svietidlá, spôsobená chybnými stmievačmi, bude odstránená do stredy – 27. 1. 2016. Stmievače budú nahradené astronomickými hodinami a porucha by sa tak už nemala opakovať.

Ospravedlňujeme sa obyvateľom Čadce za nepríjemnosti, ktoré im porucha mohla spôsobiť a ďakujeme za trpezlivosť pri jej odstraňovaní.