Informácie o údajoch vypustených znečisťujúcich látkach za všetky tepelné hodpodárstva Skupiny ENGIE

Informácie o údajoch vypustených znečisťujúcich látkach za všetky tepelné hodpodárstva Skupiny ENGIE Vážený zákazníci, 

v zmysle zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. §15 vám informáciu o údajoch vypustených znečisťujúcich látok za všetky tepelné hospodárstva Skupiny ENGIE poskytne  Ing. František Sás  na tel. čísle 02/58316221.

Servisné oznamy