Dodávka tepla a TUV pre obyvateľov mestskej časti BA - Staré Mesto od 1. 12. 2015

Bratislava, 29. 10. 2015

 
Spoločnosť Termming, a.s., patriaca do Skupiny ENGIE, si Vám dovoľuje oznámiť, že k 30. 11. 2015 končí platnosť  zmluvy na prenájom 9 kotolní a 11 sekundárnych rozvodov v lokalite Staré Mesto.
 

Objekty, ktorých sa uvedená zmena dotkne, nájdete v priloženom zozname.
 
V spomenutých objektoch môže od 1. 12. 2015 dôjsť k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody. Spoločnosť Termming v predmetnej záležitosti vedie s predstaviteľmi Starého Mesta intenzívne rokovania.
 
Zoznam objektov, v ktorých môže od 1. 12. 2015 dôjsť k prerušeniu dodávky tepla a TUV:
 
·       Bartókova 4
·       Bartókova 6
·       Mozartova 10-12
·       Mozartova 13-15
·       Mozartova 14-16
·       Mozartova 17-19
·       Gorkého 6
·       Gorkého 8
·       Palisády 10
·       Palisády 12
·       Palisády 14
·       Palisády 8
·       Drotárska cesta 41
·       Kúpeľná 7
·       Medená 19
·       Nám. 1. mája 16
·       Panenská 1
·       Panenská 3
·       Mickiewiczova 3
·       Radlinského 4
·       Palisády 4
·       Zochova 22
·       Gajova 5
·       Gajova 7
·       Grösslingová 10
·       Grösslingová 12, 14, 16
·       Grösslingová 6-8
·       Chorvátska 8
·       Justičná 11
·       Justičná 7
·       Justičná 9
·       Lužická 6
·       Poľská 2
·       Karadžičova 31-33, Chorvátska 10-12, Lužická 2
·       Karadžičova 35
·       Karadžičova 37
·       Karadžičova 39
·       Dostojevského rad 17, Lazaretská 36
·       Dostojevského rad 11
·       Dostojevského rad 15
·       Jakubovo nám. 10, 11
·       Jakubovo nám. 14
·       Jakubovo nám. 15
·       Jakubovo nám. 9
·       Klemensova 19
·       Lazaretská 34
·       Kmeťovo nám. 2
·       Wilsonova 1
·       Wilsonova 3
·       Krížna 20
·       Krížna 22
·       Krížna 24-28
·       Krížna 34-36
·       Krížna 38
·       Karadžičova 57, Krížna 40
·       Karadžičova 49 - 51
·       Karadžičova 53-55
·       Záhradnícka 23
·       Záhradnícka 25
·       Záhradnícka 33
·       Záhradnícka 35-37, Karadžičova 47
·       Lužická 3
·       Lužická 5-7
·       Poľná 21-23, Karadžičova 23-25
·       Šoltésovej 26-32
·       Šoltesovej 5
·       Šoltésovej 24
·       Karadžičova 27
·       Anenská 4, Mýtna 9
·       Björnsonova 10, Povraznícka 6
·       Björnsonova 12-14
·       Björnsonova 16
·       Mýtna 11-13
·       Mýtna 15
·       Povraznícka 2-4
·       Šancová 58
·       Záhrebská 1-3-5
·       Záhrebská 2
·       Záhrebská 4-8
·       Záhrebská 7-9-11-13
·       Belopotockého 1 a 3
·       Belopotockého 2-6, Žilinská 16
·       Björnsonova 11
·       Björnsonova 13
·       Björnsonova 7, 9
·       Lehotského 1
·       Lehotského 6
·       Povraznícka 8-14
·       Povraznícka 13
·       Povraznícka 16
·       Šancová 48 + Povraznícka 18
·       Šancová 50
·       Šancová 52 - podnikateľský režim
·       Šancová 54
·       Šancová 56
·       Škovránčia 1-3, Žilinská 8-10-12-14
·       Žilinská 18-20, Povraznícka 15
·       Mýtna 19-21, Tabaková 2
·       Mýtna 23
·       Mýtna 38-40
·       Tabaková 4-10 + Záhrebská 10-12
·       Tabaková 1
·       Gajova 21
·       Grösslingová 38
·       Grösslingová 40 + NP
·       Grösslingová 48
·       Továrenská 1, 3, 5
·       Továrenská 7
·       Dostojevského rad 25, Továrenská 8
·       Továrenská 6
·       Továrenská 4