Výroba a distribúcia energií

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody je jedným z hlavných pilierov činností ENGIE Services. Či už ide o prevádzkovanie zdroja, alebo jeho rekonštrukciu a optimalizáciu výroby, či ste správcovská spoločnosť, alebo mesto, ENGIE Services sa vám vždy snaží ponúknuť najvhodnejšie alternatívy spolupráce.
 

Prevádzku tepelno-energetických zariadení a povinnosti prevádzkovateľa upravuje množstvo právnych predpisov z rôznych oblastí. Všetky tieto povinnosti a zodpovednosť vlastníka zariadenia prevezme po podpise zmluvy spoločnosť ENGIE Services. Zákazníkovi tak nevzniká starosť o vysoko technickú a zároveň špecifickú činnosť, ktorá sa pri odbornom dohľade môže efektívnejšie rozvíjať, a dokonca byť zdrojom úspor.

Samotným jadrom filozofie ENGIE Services je prispieť zavádzaním nových vysokoúčinných technológií a obnoviteľných zdrojov k znižovaniu spotreby palív a negatívnych dopadov výroby tepla na životné prostredie. Z pohľadu primárnych palív má ENGIE Services skúsenosti so zemným plynom, ale tiež s obnoviteľnými zdrojmi - drevnou štiepkou.
Okrem tradičnej výroby tepla ENGIE Services zabezpečuje pre klientov s vhodnou štruktúrou spotreby tepelnej a elektrickej energie aj prevádzku kogeneračných jednotiek.

Všetky zdroje energie v objektoch monitoruje ENGIE Services prostredníctvom dispečerského pracoviska s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou počas celého roka. Diaľkový monitoring je zabezpečený pomocou mikrovlnného alebo GPRS pripojenia, optických vláken a internetu, pričom každá sledovaná technológia má vytvorenú prehľadnú grafickú vizualizáciu.

Kľúčové údaje

Tržby43,4 mil. eur
Predané teplo570 tis. MWh
Počet tepelných zdrojov374
Dĺžka rozvodov163 km
Inštalovaný výkon393 MW

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

  • Kotolňa Odborárska, Bratislava

    Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa
    Viac
  • Kotolňa K6 Severná, Moldava nad Bodvou

    Viac