Inštalácie technológií

Jednou z aktivít ENGIE Services je inžinierska a dodávateľská činnosť v oblasti priemyselnej energetiky a technických zariadení budov ako sú dodávka a montáž chladenia, vykurovania, vzduchotechniky, silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií.
 V priemyselnej energetike sú to projekty zamerané na znižovanie energetickej náročnosti výrobných procesov a zvyšovanie ich efektivity a účinnosti.

Inžinierska činnosť zahŕňa široký okruh služieb od spracovania projektovej dokumentácie vrátane štúdie, vydania stavebného povolenia, technického dozoru, kontroly a technickej podpory stavby, až po vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V spomínanej oblasti má ENGIE Services dlhoročné skúsenosti a desiatky referenčných projektov. Za navrhnuté riešenia a vyhotovenie komplexného a plne funkčného diela preberá plnú záruku.

Keďže má ENGIE Services bohaté skúsenosti nielen s výstavbou, ale aj s prevádzkou technologických zariadení, jej pridanou hodnotou sú návrhy overených riešení s vysokou kvalitou a s ohľadom na bezproblémové a čo najefektívnejšie prevádzkovanie v budúcnosti.

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

 • Swedspan Slovakia s.r.o., Malacky

  Viac
 • Slovenská Grafia a.s., Bratislava

  Viac
 • Bratislavský hrad, Bratislava

  Viac
 • Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

  Viac