CAFM systémy pre správu a údržbu objektov

FM grafický databázový systém:
​• evidencia nehnuteľnosti a technických zariadení,
​• elektronický archív dokumentácie (revízne správy, preberacie protokoly, cenové ponuky),
​• záznamy a hodnotenie prevádzkových parametrov,
​• faktúrácia energií a služieb,
​• údržba technických zariadení,
​• monitoring a plánovanie riadiacich činností nehnuteľností a prevádzkových nákadov. FM helpdesk: 
​• zadávanie a správa požiadaviek na údržbu v internetovom prehliadači,
​• prehľad aktuálneho riešenia, ktorý je k dispozícii pre technikov a klienta,
​• plánovaný a skutočný monitoring nákladov,
​• pripojenie elektronických dokumentov k požiadavkám,
​• e-mailová notifikácia,
​• generovanie podkladov pre fakturáciu,
​• podpora QR kódov - identifikácia zariadení.