Facility management

V rámci správy nehnuteľností ENGIE Services svojim zákazníkom poskytuje široké spektrum služieb zameraných na komplexnú starostlivosť.
 Služby Facility Managementu pomáhajú vlastníkovi budovy z dlhodobého hľadiska riadiť, kontrolovať a usmerňovať hodnotu, výnosy a životnosť nehnuteľnosti z pohľadu individuálnych potrieb. Zabezpečenie týchto služieb spoločnosťou ENGIE Services umožňuje vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť podnikania. ENGIE Services s celoslovenskou pôsobnosťou vykonáva a zabezpečuje služby komplexnej správy nehnuteľností pre všetky typy objektov – administratívne centrá a budovy, bankové inštitúcie, obchodné a polyfunkčné objekty, priemyselné parky a dátové centrá.

Služby komplexnej správy nehnuteľností

 • komplexné riadenie a koordinácia prevádzkovo-technických procesov a podporných činností  v nehnuteľnosti,
 • údržba, servis a odborné prehliadky technických zariadení,
 • prevádzka a obsluha tepelno-technických zariadení,
 • stavebná údržba objektu,
 • prevádzka dispečingu a helpdesku,
 • informačný systém na správu majetku,
 • upratovacie služby, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,
 • údržba zelene a areálu (zimná/letná),
 • odpadové hospodárstvo, 
 • ochrana životného prostredia, požiarna ochrana, BOZP,
 • recepcia a poštové služby,
 • strážna služba,
 • catering,
 • energetický manažment,
 • dodávka energií,
 • administratívno-technické služby, rekonštrukcie priestorov, inžinierska činnosť, sťahovanie, telekomunikačné služby, priestorový manažment,
 • správa médií a technickej dokumentácie,
 • právne a ekonomické činnosti, správa registratúrnych stredísk.

Informačný systém pre správu majetku

ENGIE Services disponuje graficko-databázovým systémom pre podporu správy nehnuteľností a majetku.
Okrem toho využíva webové rozšírenie systému Chastia Helpdesk. Systém pomáha ENGIE Services a jeho klientom zefektívniť a sprehľadniť procesy súvisiace so správou nehnuteľností.

Informačný systém rieši najmä oblasti:

 • evidencie majetku,
 • správy projektovej, obchodnej a prevádzkovej dokumentácie,
 • automatizácie tvorby zmlúv pre nájomné vzťahy,
 • rozúčtovania energie a služieb,
 • sledovania a kontroly vykonávania odborných a servisných prehliadok a skúšok v predpísaných intervaloch,
 • sledovania a kontroly nákladov na prevádzku a iné činnosti.

Informačný systém je určený pre:

 • správu majetku
 • správu výroby a distribúciu energie,
 • správu administratívnych budov a priemyselných podnikov,
 • správu technologických systémov.

Služby energetického manažmentu:

energetické poradenstvo a kontroling energetický audit – zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu náročnosti a vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov financovanie – možnosť spolufinancovania, resp. financovania z úspor návrh technického riešenia zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu

Dispečing

ENGIE Services pre zabezpečenie vyššieho komfortu svojich klientov ponúka možnosť využiť služby
dispečingu s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou počas celého roka.

Kľúčové údaje

Tržby19,2 mil. eur
Spravovaná plocha2,5 mil. m2
Spravované nehnuteľnosti> 2 500

Facility Management

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

 • Carlton Property, s.r.o., Bratislava

  Viac
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

  Služby Facility Managementu
  Viac
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

  Viac
 • Aupark, a.s., Bratislava

  Viac
 • Slovak Telekom, a.s.

  Viac
 • EcoPoint, s.r.o., Košice

  Viac