Správa nehnuteľností

Pridaná hodnota ENGIE

• Synergické prepojenie služieb komplexnej správy nehnuteľností s ostatnými službami ponúkanými v rámci portfólia ENGIE – dodávka energií, energetický manažment, elektromobilita a inštalácie technológiíSlužby správy nehnuteľností

• Prevádzka a obsluha technických zariadení 
• Údržba a opravy technických zariadení a stavebných častí  
• Servis, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení
• Energetický manažment
• Pohotovostná havarijná služba
• Informačný systém pre správu majektu 
• Centrálny dispečing
• Strážna služba
• Deratizácia a dezinfekcia
• Letná a zimná údržba areálu 

Kľúčové údaje

Spravovaná plocha 3 mil. m2
Spravované nehnuteľnosti> 1 800

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

 • Centrála ČSOB, Bratislava

  Viac
 • Stop Shops Slovenská republika

  Viac
 • OC Jarošova, Bratislava

  Viac
 • AUPARK a.s., Bratislava

  Viac
 • Slovenský plynárenský priemysel

  Viac
 • Cassovar komplex, Košice

  Viac