Verejné osvetlenie

Služby súvisiace s návrhom, realizáciou a správou verejného osvetlenia pre zákazníkom zo súkromného a verejného sektora. 

• Možnosť využitia metódy EC (Energy Contracting), ktorá ponúka realizáciu úsporných opatrení v energetickom hospodárstve vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor, tzn. bez nutnosti investície zo strany vlastníka a prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

• Dodávateľ zmluvne garantuje úroveň energetických úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa postupne splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu.

Základné otázky, ktoré rieši zákazník pred začiatkom rekonštrukcie verejného osvetlenia:

• celkové náklady na existujúce osvetlenie (elektrická energia + prevádzkové náklady)
• predstava o úspore (%) a návratnosti (roky)
• požiadavky na dobu svietenia a intenzitu osvetlenia v jednotlivých priestoroch
• typy existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov
• existujúce rozmiestnenie káblových rozvodov a svietidiel
• spôsob merania spotreby

Referencie

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Čadca

    Viac