GES – Garantovaná energetická služba

Investície do modernizácie sa splácajú z budúcich garantovaných úspor energie 

 

Model GES

 
Realizácia projektu GES

Výhody GES pre zákazníka: 


• Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu energetických zariadení.
• Nie sú potrebné vlastné investície, zákazník môže využiť svoj kapitál na iné účely.
• Zvýšenie hodnoty majetku bez vlastného kapitálu.
• Modernizácia zariadenia a optimalizácia prevádzky prispievajúce k zlepšeniu pracovného prostredia.
• Nulové riziko v prípade nedosiahnutia zmluvne garantovaných úspor.
• Investícia a súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa postupne splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu.
  

 

Referencie

  • Projekty GES

    Viac
  • Rekonštrukcia tepelno-technických zariadení a budov, Malacky

    Viac