Stratégia dlhodobého rozvoja

Dlhodobý rozvoj a budovanie pozície silného partnera pre riešenie požiadaviek svojich zákazníkov považuje spoločnosť ENGIE Services za jednu zo svojich priorít.  ENGIE Services chce vystupovať ako zodpovedný a vyhľadávaný partner, ktorý ma za cieľ:
  • efektívne a racionálne vyrábať a využívať energiu, ktorej hodnota bude rásť,
  • realizovať projekty s využitím obnoviteľných zdrojov energie,
  • využívať možnosti alternatívnych zdrojov energie pri poskytovaní širokého spektra služieb s rešpektom voči životnému prostrediu,
  • navrhovať riešenia dlhodobo udržateľných projektov, ktoré budú inšpiráciou pre ďalší rozvoj spolupráce.

ENGIE Services chápe dlhodobý rozvoj ako súčinnosť medzi prioritami, akými sú efektivita, ochrana životného prostredia, konkurencieschopnosť, sociálne zameranie, rentabilita a riadenie rizík.