Manažment spoločnosti

Ing. Roman Doupovec
Generálny riaditeľ
Ing. Peter Lempeľ
Riaditeľ Divízie financií
a podporných činností
Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností
Tomáš Korpáš 
Riaditeľ Divízie Správy nehnuteľností
Ing. Juraj Sochor
Riaditeľ Divízie realizácie 
projektov a služieb 
Ing. Martin Žigo
Riaditeľ Divízie energetiky