ENGIE Services na Slovensku

Spoločnosť ENGIE Services patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a je lídrom v poskytovaní energetických služieb.

Portfólio služieb ENGIE Services na Slovensku

 • Výroba energií
 • Facility Management
 • Energetické služby
 • Inštalácie technológií

Prečo si vybrať ENGIE Services?

 • Medzinárodná spoločnosť so širokým záberom aktivít a know-how aj na lokálnej úrovni
 • Riešenia a služby s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka
 • Komplexný záber aktivít
 • Využívanie najnovších technológií a najefektívnejších procesov
 • Ponuka optimalizácie spotreby energií a celkových prevádzkových nákladov
 • Udržiavanie kvality nehnuteľnosti a technologických zariadení, zvyšovanie ich hodnoty a predlžovanie životnosti
 • Optimalizácia využitia energetických zdrojov
 • Využívanie čistých, lokálnych, dostupných a efektívnych zdrojov energií vrátane obnoviteľných zdrojov energií


Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti ENGIE ServicesKľúčové údaje

Ročné tržby (2019)93 mil eur
Zamestnanci711
Dcérske spoločnosti10
Spravovaná plocha2,5 mil m²
Tepelné hospodárstva17
Tepelné rozvody164 km
Tepelné zdroje455
Zdroje na biomasu8

Členstvo ENGIE