Späť

Zmena sídla Správy bytov v Skalici od 1.1.2022

30.11.2021   |   #Servisné správy
Zmena sídla Správy bytov v Skalici od 1.1.2022

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,


týmto vám oznamujeme zmenu sídla kancelárie „Správy bytov“ z ul. Dr. Valacha č. 20 Skalica a to odo dňa
1.1.2022 na ulicu Mallého 977/58 v Skalici – do priestorov sídla našej spoločnosti (budova Mestskej výhrevne za Daňovým úradom).


Zároveň oznamujeme, že kancelária na pôvodnej adrese bude otvorená pre klientov do 20.12.2021 (pondelok) do 15,30 hod.


V dňoch od 21.12.2021 – 2.1.2022 bude kancelária správy bytov z dôvodu sťahovania a čerpania celofiremnej dovolenky z a t v o r e n á !

V prípade nahlasovania porúch v dňoch od 21.-23.12.2021 volajte nasledovne:
Správca: 0918 757 720 p. Mgr. Kabelík Tomáš, tomas.kabelik@engie.com
Správca: 0903 225 582 p. Haffner Radko, radko.haffner@engie.com

V prípade havárií počas vianočných sviatkov až do 2.1.2022 volajte na tel. čísla :
Opravy vodo-topo: 0907 664 480 f. WATERMONT, s.r.o., p. Okasa
Opravy elektro : 0907 790 823 f. ELMIKO s.r.o., p. Vaculka
Poruchy upchatých kanalizácií: 0904 631 295 f. AZ Kanalizácie Kopčany
Správca: 0918 757 720 p. Mgr. Kabelík Tomáš
Správca: 0903 225 582 p. Haffner Radko

Späť