Späť

Zahájenie vykurovania – Račianska teplárenská a.s.

11.10.2021   |   #Servisné správy
Zahájenie vykurovania – Račianska teplárenská a.s.

Spoločnosť Račianska teplárenská a. s.  informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST a  PK prevádzkovaných spoločnosťou, že na základe klimatických podmienok v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2 – zahájila vykurovanie dňa 6.10.2021.

Späť