Späť

Ukončenie vykurovacej sezóny: 31.5.2021

31.05.2021   |   #Servisné správy
Ukončenie vykurovacej sezóny: 31.5.2021

Spoločnosti Skupiny ENGIE:

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Račianska teplárenská, a.s. a Termming, a.s.,

informujú všetkých odberateľov o ukončení vykurovacej sezóny 2020/2021 – 31.5.2021. Obdobie vykurovacej sezóny je určené Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 1.

Obdobie nasledovnej vykurovacej sezóny 2021/2022 začne 1.9.2021.

Ďakujeme všetkým odberateľom za prejavenú dôveru.  

Späť