Späť

Spustenie vykurovania od 16.10.2023

23.10.2023   |   #Servisné správy
Spustenie vykurovania od 16.10.2023

Informácia pre odberateľov tepla.

Dňa 16.10.2023 dodávateľ tepla zahajuje na prevádzkovaných zdrojoch tepla skúšobnú prevádzku vykurovania.

Dôvodom je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou.

V tejto súvislosti žiadame odberateľov, aby si otvorili na vykurovacích telesách termostatické hlavice ma maximálnu hodnotu a v prípade potreby si vykurovacie telesá odvzdušnili.

Pokiaľ sa počas uplynulého obdobia v rámci objektových rozvodov robili práce súvisiace s vykurovacou sústavou, je potrebné preveriť otvorenie sekčných objektových uzáverov.

Súčasne týmto krokom dodávateľ tepla reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpokladom poklesu priemerných denných teplôt. Za predpokladu, že predikcia vývoja počasia sa bude vyvíjať podľa očakávania, dňom 17.10.2023 budú splnené podmienky vyhlášky 152/2005 o určenom čase a kvalite dodávky tepla koncovým spotrebiteľom.

Späť