Späť

Spustenie dodávky ÚK od 20.10.2022

19.10.2022   |   #Servisné správy
Spustenie dodávky ÚK od 20.10.2022

Račianska teplárenská , a. s. / TERMMING a.s. Bratislava, Pezinok / Prvá ružinovská spoločnosť a.s.

oznamujú svojim odberateľom pripojeným na OST a PK, že v zmysle Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k SPUSTENIU dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov dňa 20.10.2022, a to po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

Zároveň žiadame odberateľov, aby si skontrolovali vykurovací systém v byte, či dome a odvzdušnili radiátory v bytoch na naj-vyššom poschodí. Je dôležité, aby vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch boli ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.

Späť