Späť

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla v Novom Meste

07.06.2021   |   #Servisné správy
Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov tepla v Novom Meste

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, začala v máji s plánovanou rekonštrukciou sekundárnych rozvodov tepla.  Modernizácia rozvodov, v celkovej dĺžke viac ako 6 km, sa bude realizovať v bratislavskom Novom Meste a mala by byť ukončená v októbri tohto roku. Rekonštrukcia prispeje k zníženiu tepelných strát, minimalizácii porúch a celkovému zefektívneniu distribúcie tepla.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov UK a TV – I. etapa

1. etapa, okruhPrieskum terénu Zahájenie rozkopávky Ukončenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
OST 869 – Piešťanská 720.05. až 27.05.2021od 28.05.2021do 13.06.2021do 27.06.2021
OST 870 – Sibírska 5810.05. až 17.05.2021od 18.05.2021do 22.06.2021do 06.07.2021
OST 871 – Sibírska 5123.06 až 30.06.2021od 01.07.2021do 05.08.2021do 19.08.2021
OST 872 – Sibírska 3423.06 až 30.06.2021od 01.07.2021do 05.08.2021do 19.08.2021
OST 873 – Sibírska 3505.05. až 12.05.2021od 13.05.2021do 28.06.2021do 12.07.2021
OST 874 – Sibírska 810.05. až 17.05.2021od 18.05.2021do 22.06.2021do 06.07.2021
OST 875 – Mikovíniho 1123.06 až 30.06.2021od 01.07.2021do 05.08.2021do 19.08.2021
OST 876 – Račianska 1527.06 až 04.07.2021od 05.07.2021do 09.08.2021do 23.08.2021
OST 877 – Račianska 330.07. až 06.08.2021od 07.08.2021do 11.09.2021do 25.09.2021
OST 888 – Belehradská10.05. až 17.05.2021od 18.05.2021do 22.06.2021do 06.07.2021
OST 2115 – Kováčska310.05. až 17.05.2021od 18.05.2021do 22.06.2021do 06.07.2021
OST 2117 (617) – Kominárska 4ukončené v roku 2020ukončené v roku 2020ukončené v roku 2020 

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov UK a TV – II. etapa

2. etapa, okruhPrieskum terénuZahájenie rozkopávkyUkočenie rozkopávkyKonečná úprava povrchu terénu
OST 854 – Vajnoraská 2823.06 až 30.06.2021od 01.07.2021do 05.08.2021do 19.08.2021
OST 856 – Hálkova 4823.06 až 30.06.2021od 01.07.2021do 22.07.2021do 05.08.2021
OST 880 – ZŠ Česká 1019.07 až 26.07.2021od 27.07.2021do 31.08.2021do14.09.2021
OST 882 – Družstevná 719.07 až 26.07.2021od 27.07.2021do 31.08.2021do14.09.2021

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov UK a TV: Prerušenie dodávky teplej vody bude v čase od 8.00 h v deň začiatku odstávky NEPRETRŽITE až do 20.00 h v deň ukončenia odstávky.

OST869 vetva 1  (Š1 – OST869 Piešťanská 7) – 1.6.2021 – 7.6.2021
OST869 vetva 2 (II.KB Sibírska 63 –  BN2 Piešťanská 5) – 2.6.2021 – 8.6.2021

 • Piešťanská 5, 7
 • Piešťanská 1, 3
 • Kyjevská 2, 4
 • Sibírska 53 – 65


OST870 odstávka v termíne 3.6.2021 – 12.6.2021

 • Račianska 61, 63, 65

Kováčska 3 – OST 2115 od 7.6.2021 do 12.6.2021

 • Šancova 108
 • Šancova 102
 • Belehradská 8-10
 • Belehradská 4-6
 • Kováčska 1-2-3
 • Legionárska 17-21
 • Legionárska 23-25

Belehradská – OST 888 od 14.6.2021 do 19.6.2021

 • Belehradská 1-3-5-7
 • Jiskrova 4
 • Jiskrova 6-8

OST873 vetva 1 (I. BN Sibírska 35 – I. KB Račianska 39) – 7.6.2021 – 16.6.2021
OST873 vetva 2 (II. BN Sibírska 35 – II. KB Šuňavcova 13) – 11.6.2021 – 18.6.2021

 • Račianska 35-39
 • Račianska 41
 • Račianska 43
 • Šuňavcová 5-11
 • Šuňavcová 1-3
 • Sibírska 18-24
 • Sibirska  31-37
 • Ľublanská 4-10
 • Americká 3-9
 • Šuňavcova 13 ZŠ a MŠ Sibírska 3

Sibírska 8 – OST874 vetva 1 (I. BN Sibírska 8 – I. KB Kraskova 2) – 4.6.2021 – 12.6.2021
Sibírska 8 – OST874 vetva 2  (II. BN  Sibírska 8 – II. KB Sibírska 25) – 6.6.2021 – 12.6.2021

 • Ukrajinská 2-8
 • Sibírska 8-14
 • Sibírska  21-27
 • Kraskova 4-10
 • Račianska 27-31 Kraskova 2

OST 854 – Vajnorská 28, od 5.7.2021 do 10.7.2021

 • Vajnorská 22, 24, 26-30
 • Pri starej prachárni 1, 3
 • Bartoškova 3-5, 7

OST 856 – Hálkova 48, od 5.7.2021 do 10.7.2021

 • Hálkova 46-52
 • Pavlovská 1-7

Okruh OST 871

 • Legerského 10,12,14 16, 18 / Ovručská 11,13 (vetva 1) – od 13.7. – 21.7.2021
 • Ovručská 12,14 (Vetva 2) – od 18.7. – 22.7.2021

Okruh OST 872

 • Legerského 2,4,6,8 / Ovručská 1,3,7,9 / Račianska 47,49,51 (Vetva 1) – od 20.7. – 31.7.2021
 • Sibírska 36,38,40,42 / Ovručská 2,4,6,8,10 (Vetva 2) – od 29.7 – 6.8.2021

Okruh 875

 • Mikovíniho 5,7 (Vetva 1) – od 4.8 – 6.8.2021

Okruh 876

 • J.C. Hronského 16 -18 -20 -22 / Sibírska 4-6 (Vetva 2) – od 5.8 – 10.8.2021
 • Račianska 21,23,25 (Vetva 1) – od 5.8 – 13.8.2021

OST 880-ZŠ Česká 10    

 • Česká 11,13, Plzenská 11, Česká 5-7-7A, MŠ Osadná 5, ZŠ Česká 10, Gymnázium Česká 10 – od 05.08.2021 – 12.08.2021
 • Budyšínska 12-18, Budyšínska 6, Budyšínska 8-10, Osadná 9 – od 10.08.2021 – 18.08.2021
 • Dvor – parkovisko, Budyšínska 6 bude rozkopaný v termíne – 5.8.2021 – 19.8.2021

OST 882 -Družstevná 7    

 • Kalinčiakova 2,4 – od 11.08.2021 – 17.08.2021
 • Trnavská 17,19, 21, 23, Pri St. prachárni 14, 16, 18 – od 17.08.2021 – 26.08.2021

OST 877 – Račianska 3    

 • Račianska 11, 13 – od 17.08.2021 – 20.08.2021
 • Sibírska 1, 3, 5, J.C.Hronského 2,4,6,8,10,12-14 – od 17.08.2021 – 20.08.2021

Kontaktná osoba realizácie:
Ing.  Marek Haluska / + 421 911 266 017 / marek.haluska@engie.com

DOKUMENTÁCIA

Magistrát hlavného mesta SR: Povolenie na rozkopávky pozemkov vo vlastníctve mesta – 1. etapa
Magistrát hlavného mesta SR: Povolenie na rozkopávky pozemkov vo vlastníctve mesta – 2. etapa

OÚ ŽP Ochrana prírody a krajiny: Stanovisku k výrubu drevín
OÚ ŽP: Stanovisko k plánovanému výrubu drevín – 2. etapa, 1., 2. a 3. časť


MČ BA Nové Mesto: Povolenie na stavebné úpravy a opravy TH Nové Mesto, 2. etapa, 1. časť
MČ BA Nové Mesto: Povolenie na stavebné úpravy a opravy TH Nové Mesto, 2. etapa, 2. časť

MČ BA Nové Mesto: Ohlásenie stavebných úprav – okruh OST 869
MČ BA Nové Mesto: Ohlásenie stavebných úprav – všetky okruhy OST

Termín rozkopávok TH Nové Mesto – 1. etapa
Termín rozkopávok TH Nové Mesto – 2. etapa

Späť