Späť

Rekonštrukcia rozvodov tepla vo Veľkých Kapušanoch

21.06.2021   |   #Servisné správy
Rekonštrukcia rozvodov tepla vo Veľkých Kapušanoch

Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, začala v máji 2021 s plánovanou rekonštrukciou primárnych vykurovacích rozvodov tepla na okruhu kotolne K3 vo Veľkých Kapušanoch.  Rekonštrukcia rozvodov, v celkovej dĺžke takmer 2,5 km, by mala byť ukončená v októbri tohto roku. Súčasne s rozvodmi budú vybudované aj tlakovo nezávislé, kompaktné domové odovzdávacie stanice tepla (DOST). Zrušením starých teplovodných rozvodov a inštaláciou nových DOST sa znížia prevádzkové náklady a tepelné straty v rozvodoch. Pre obyvateľov sa zvýši komfort (miestna ekvitermická a časová regulácia UK a TÚV v objektoch) a taktiež dôjde ku korektnejšiemu meraniu spotreby TÚV.

HARMONOGRAM PRÁC

Primárne rozvodyZahájenie rozkopávkyUkončenie rozkopávkyTerénne úpravy
VETVA A    
DOST 13 – Dom športuod 26.4.2021do 26.7.2021do 15.8.2021
DOST 14 – POH 68od 26.4.2021do 28.7.2021do 18.8.2021
DOST 15 – POH 72od 29.4.2021do 30.7.2021do 19.8.2021
DOST 16 – ÚPSVaRod 30.4.2021do 1.8.2021do 19.8.2021
DOST 17 – POH 67od 1.5.2021do 2.8.2021do 23.8.2021
DOST 18 MŚ POHod 10.5.2021do 4.8.2021do 15.9.2021
DOST 19 – POH 73,74od 17.5.2021do 9.8.2021do 23.9.2021
DOST 20 – POH 64od 20.5.2021do 12.8.2021do 30.9.2021
DOST 21 – Daňový úradod 15.5.2021do 14.8.2021do 16.9.2021
DOST 22- LNT 80od 3.5.2021do 8.8.2021do 12.9.2021
DOST 23- LNT 81od 12.5.2021do 10.8.2021do 15.9.2021
DOST 24 – LNT 85od 23.5.2021do 14.8.2021do 18.9.2021
DOST 25 – LNT 84od 29.5.2021do 17.8.2021do 30.9.2021
VETVA B    
DOST01 – POH 31, 32od 26.4.2021do 26.7.2021do 15.8.2021
DOST 02 – POH 29od 26.4.2021do 28.7.2021do 18.8.2021
DOST 03 – POH 28od 29.4.2021do 29.7.2021do 19.8.2021
DOST 04 – POH 27od 30.4.2021do 1.8.2021do 19.8.2021
DOST 05 – POH 21, 23od 1.5.2021do 2.8.2021do 23.8.2021
DOST 06 – POH 25od 10.5.2021do 5.8.2021do 15.9.2021
DOST 07 – POH 26od 17.5.2021do 10.8.2021do 23.9.2021
DOST 08 – POH 24od 20.5.2021do 12.8.2021do 30.9.2021
DOST 09 – ZŠ POHod 15.5.2021do 14.8.2021do 16.9.2021
DOST 10 – POH 18od 3.5.2021do 8.8.2021do 12.9.2021
DOST 11 – POH 17od 12.5.2021do 10.8.2021do 15.9.2021
DOST 12 – POH 17od 23.5.2021do 14.8.2021do 18.9.2021

ODSTÁVKY TÚV

Sekundárne rozvodyPrerušenie dodávky TÚV
v čase od 8:00-18.00 hod
VETVA A 
DOST 13 – Dom športu4-6.8.2021
DOST 14 – POH 684-6.8.2021
DOST 15 – POH 724-6.8.2021
DOST 16 – ÚPSVaR9-11.8.2021
DOST 17 – POH 679-11.8.2021
DOST 18 MŚ POH11-13.8.2021
DOST 19 – POH 73,7411-13.8.2021
DOST 20 – POH 6411-13.8.2021
DOST 21 – Daňový úrad16-18.8.2021
DOST 22- LNT 8016-18.8.2021
DOST 23- LNT 8116-18.8.2021
DOST 24 – LNT 8518-21.8.2021
DOST 25 – LNT 8418-21.8.2021
VETVA B  
DOST01 – POH 31, 324-6.8.2021
DOST 02 – POH 294-6.8.2021
DOST 03 – POH 284-6.8.2021
DOST 04 – POH 279-11.8.2021
DOST 05 – POH 21, 239-11.8.2021
DOST 06 – POH 2511-13.8.2021
DOST 07 – POH 2611-13.8.2021
DOST 08 – POH 2411-13.8.2021
DOST 09 – ZŠ POH16-18.8.2021
DOST 10 – POH 1816-18.8.2021
DOST 11 – POH 1716-18.8.2021
DOST 12 – POH 1718-21.8.2021

Späť