Späť

Režim prevádzky Správy bytov

19.01.2022   |  
Režim prevádzky Správy bytov

V období od 19. 1. 2022  pre vstup do budovy „Zvoňte“

Vzhľadom na súčasnú situáciu Covid 19 sa z dôvodu ochrany života a zdravia a v súlade s platnou legislatívou* je do prevádzky Správy bytov povolený vstup iba klientom v režime OP.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať

certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a

negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prevádzkovateľ poskytujúci služby je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Osobám, ktoré nedisponujú týmito potvrdeniami  je vstup do budovy zakázaný.

Prevádzku Správy bytov spoločnosti SKAL&CO, Skalica, prosím, kontaktujte telefonicky – 034/6644519, 034/6644687.

*Zdroj:

Vestník vlády Slovenskej republiky: Ročník 32,  Vydané 17. januára 2022

6, Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 

Späť