Späť

Prerušenie vykurovania od 5.4.2024

05.04.2024   |   #Servisné správy
Prerušenie vykurovania od 5.4.2024

Vážení odberatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že na základe klimatických podmienok a v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005   § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2.,

spoločnosti:

  • Prvá ružinovská spoločnosť,  a. s.,
  • Račianska teplárenská, a. s.,
  • TERMMING,  a. s. (lokality Bratislava, Pezinok),

prerušujú vykurovanie od 5.4.2024.

Späť