Späť

Prerušenie vykurovania od 29. 4. 2024

29.04.2024   |   #Servisné správy
Prerušenie vykurovania od 29. 4. 2024

Vážení odberatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že na základe klimatických podmienok a v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005   § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2.,

spoločnosti:

  • Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
  • Račianska teplárenská, a.s.
  • TERMMING, a.s. – divízia Bratislava, Pezinok, Modranka, Báhoň
  • ENGIE Services a.s. – divízia Nitra Hornostavská 28, Mostná 54, Vrbové

prerušujú vykurovanie od 29. 4. 2024.

Späť