Späť

Prerušenie vykurovania od 1. 5. 2020

30.04.2020   |   #Servisné správy
Prerušenie vykurovania od 1. 5. 2020

Račianska teplárenská, a.s., Prvá ružíinovská, a.s. a TERMMING, a.s. informujú svojich odberateľov, že súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005, podľa § 16 ods. 2, Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, prerušujú dňom 1. 5. 2020 vykurovanie z prevádzkových zdrojov tepla, plynových kotolní a OST prevádzkovanými spoločnosťami

V prípade, ak niektoré z dotknutých odberných miest požaduje pokračovanie dodávok UK, je potrebné dodávateľovi tepla doručiť písomnú požiadavku. Ďakujeme za porozumenie.

Späť