Späť

Obnovenie vykurovania od 25.5.2021

25.05.2021   |   #Servisné správy
Obnovenie vykurovania od 25.5.2021

Vážený odberateľ,
 
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., TERMMING, a. s. a Račianska teplárenská, a. s., v súčinnosti s Bratislavskou teplárenskou, a. s., na základe klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 § 1 ods. 3, a Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike podľa § 16 ods. 2 – 11.5.2021prerušila vykurovanie.
 
Vzhľadom na chladné počasie a hromadné požiadavky odberateľov vyššie uvedené spoločnosti a Službyt, spol. s r.o. od 25. 5. 2021 obnovujú vykurovanie.
 
V prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa – nad 17 °C, automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania. Vykurovanie sa obnoví pri poklese teploty pod 15°C.

Späť