Všeobecná úverová banka, a.s.

Spoločnosť ENGIE Services poskytuje služby Facility Managementu pre VÚB banku od roku 2010. V rámci spolupráce vykonáva pravidelnú a nepravidelnú údržbu a servis pre približne 10 000 zariadení nachádzajúcich sa vo viac ako 210 objektoch, čo predstavuje viac ako 220 000 m2 spravovanej plochy. ENGIE Services pre VÚB banku taktiež zabezpečuje služby energetického poradenstva a auditu objektov. Poskytované služby sú zo strany ENGIE Services dodávané na vysokej úrovni, kvalifikovanými zamestnancami a dodávateľmi. Služby v oblasti Facility Managementu predstavujú pre VÚB banku podporné činnosti a umožňujú jej venovať sa hlavným obchodným aktivitám.