Swedspan Slovakia s.r.o., Malacky

Pri výstavbe nového výrobného závodu Swedspan Malacky, ktorý patrí do skupiny Swedspan, vyrábajúcej aj nábytok pre spoločnosť IKEA, ENGIE Services zabezpečovala vypracovanie 3D modelu zdroja tepla a chladu. Okrem toho spoločnosť ENGIE Services pripravila realizačnú projektovú dokumentáciu pre vykurovanie a chladenie nového a starého závodu a zabezpečila dodávku strojných zariadení a dodávku a montáž oceľovej konštrukcie. ENGIE Services taktiež vybudovala prípojku zemného plynu zo starého závodu až do novej kotolne.