Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

ENGIE Services poskytuje spoločnosti SSE pravidelnú a preventívnu údržbu, servis zariadení, ako aj prevádzku systému riadenia budovy SCADA IBS. Systém zahŕňa elektrickú požiarnu signalizáciu, kamerový systém (IP technológia), poplachový systém narušenia a prístupový elektronický systém.
 

Rozsah dodávaných služieb:

  • inštalácia a dodávka uvedených systémov,

  • pravidelná prevádzka, údržba a servis systémov pre dátové centrum spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Datacentrum z hľadiska požadovaného štandardu nie je certifikované.