Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Oblasť pôsobenia: Priemysel

 

Rozsah služieb:

  • komplexná prevádzka, údržba a technická správa nehnuteľností a zariadení,
  • preventívna údržba, prevádzkovanie a údržba areálu,
  • operatívna údržba a drobné opravy,
  • odborné prehliadky a skúšky a mimoriadna údržba.

Spravovaná plocha: budovy 88.580 m2, areály 30 000 m2