Ryba Žilina, spol. s r.o., Žilina

ENGIE Services zrealizovalo kompletnú rekonštrukciu chladiaceho systému v objekte mraziarní vrátane zabezpečenia realizačnej projektovej dokumentácie. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo zvýšenie efektívnosti a výkonu chladiarenských strojov za podmienky zníženia objemu chladiva v chladiacom okruhu. Stavebné úpravy pozostávajú z revitalizácie a celkovej výmeny rozvodných systémov v budovách spoločnosti za plnej prevádzky. Okrem toho boli v rámci rekonštrukcie inštalované 3 kusy kompresorových jednotiek, 32 kusov chladičov vrátane príslušenstva a strojovne chladenia.