Rekonštrukcia OST Na Úvrati 12, Bratislava

OST Na Úvrati 12 sa nachádza v bytovom dome, ktorý prešiel rekonštrukciou s nadstavením troch podlaží. Prvá ružinovská za plnej prevádzky zrealizovala kompletnú rekonštrukciu OST – stavebnej  a technologickej časti a tiež systému MaR s napojením na centrálny dispečing.