Rekonštrukcia kotolne Experiment a OST v okruhu

Račianska teplárenská zrekonštruovala 5,2 MW kotolňu za účelom zvýšenia efektivity a hospodárnosti výroby tepla. Rekonštrukcia si vyžiadala kompletnú výmenu technológie kotolne. Parné kotle boli prestavené na teplovodné s úpravou tlakovej časti kotlov. V rámci kompletnej rekonštrukcie odovzdávacích staníc tepla bola zrealizovaná aj výmena teplovodu za bezkanálové vedenia, nový riadiaci systém OST a prepojenie kotolne s centrálnym dispečingom.