Mestská výhrevňa, Senica

Dcérska spoločnosť ENGIE Services – Službyt, spol. s r. o., prevádzkujúca tepelné hospodárstvo v meste Senica, zrekonštruovala mestskú výhrevňu na spaľovanie biomasy. V kotolni boli inštalované dva biomasové kotly s celkovým výkonom 8 MW a kotly na zemný plyn s celkovým výkonom 12,2 MW. Kotolňa tak dokáže fungovať ako dvojpalivová, čím sa výrazne zvýšila energetická bezpečnosť.