Kotolňa S3, Brezová pod Bradlom

Investícia do rekonštrukcie Kotolne S3 v Brezovej pod Bradlom, v celkovej výške 2,7 mil. eur, umožnila rozšírenie pôvodného plynového tepelného zdroja o kotle na spaľovanie drevnej biomasy s výkonom 5,2 MW (2 x 2,6 MW) a pripojenie tepelného zdroja S2 Záhumnie. Výsledkom rekonštrukcie je zvýšenie energetickej bezpečnosti a zmiernenie dopadu zvyšovania cien plynu na cenu tepla. Kotolňa S3 v Brezovej pod Bradlom bola uvedená do prevádzky v roku 2011 a v súčasnosti zásobuje teplom 90 % obyvateľov mesta.