Kotolňa PK Záhumenice, Bratislava – Rača

Kotolňa prešla rozsiahlou rekonštrukciou, pričom bolo vymenené celé technologické jadro zariadenia. Zrekonštruované boli kotle, výmenníky, horáky, ale aj expanzné nádoby, elektroinštalácie a technológia merania a regulácie.