Kotolňa Odborárska, Bratislava

Spoločnosť ENGIE Services od roku 2005 prevádzkuje tepelné hospodárstvo bývalej „Dimitrovky“. Investícia vo výške 2,3 mil. eur vyriešila problémy so zásobovaním teplom v tejto lokalite. V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa, nahradených 1,7 km primárnych parných rozvodov rozvodmi teplovodnými a čiastočne boli vymenené aj sekundárne rozvody.