Kotolňa K6 Severná

Kotolňa v Moldave patrí medzi najmladšie zrekonštruované kotolne, ktoré zmenili vykurovací zdroj z uhlia na drevnú štiepku. Rekonštrukcia priestorov bývalej uhľovej kotolne K6 bola ukončená v r. 2012.
Projekt bol  spolufinancovaný  Európskym  fondom regionálneho rozvoja  ( Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ) vo výške 50%  oprávnených nákladov.  Jeho súčasťou bola aj inštalácia ôsmich domových odovzdávacích staníc tepla a ich prepojenie s kotolňou. Túto časť projektu financovalo Tepelné hospodárstvo Moldava.