IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava

Divízia dodávateľských činností spoločnosti ENGIE Services preukázala svoje danosti i pri časovo a organizačne mimoriadne náročnom projekte prestavby IKEA Bratislava. V priebehu 8 mesiacov prebiehali v 35 etapách práce na rozšírení, doplnení a výmene slaboprúdových systémov a elektrickej požiarnej signalizácie. Špecifikom bolo vykonávanie úprav za plnej prevádzky a pri plnej funkčnosti systémov.