Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

V roku 2012 v rámci rozsiahlej rekonštrukcie celého objektu nemocnice, na ktorej sa ENGIE Services podieľala, bola inštalovaná aj moderná kogeneračná jednotka s výkonom 200 kWe a 277 kWt.V rámci rekonštrukcie  ENGIE Services predstavila riešenia pre optimalizáciu nákladov v praxi. Premenou prešla celá infraštruktúra nemocnice – boli vymenené okná, strešná krytina, zateplilo sa približne 7000 m2 obvodových stien. V tepelnom hospodárstve boli obnovené odovzdávacie stanice tepla a teplovodné rozvody. Nemocnica začala používať nainštalovanú modernú kogeneračnú jednotku a nový riadiaci systém s dispečerským pracoviskom.  Spoločnosť ENGIE Services v súčasnosti zabezpečuje prevádzku kogeneračnej jednotky a dodáva do objektov FNsP teplo a elektrinu. Kogeneračná jednotka funguje v dvoch prevádzkach – ostrovnej (energia z vlastnej výroby) a paralelnej (energia je pri vyššej spotrebe čerpaná aj zo siete).