EcoPoint, s.r.o., Košice

Pre EcoPoint v Košiciach ENGIE Services vypracovala analýzu, ktorej cieľom bolo posúdiť prípravnú fázu výstavby administratívneho centra a zároveň eliminovať príčiny, ktoré by potenciálne mohli viesť k zvýšeniu prevádzkových nákladov. ENGIE Services navrhla riešenia ešte v procese spracovania projektovej dokumentácie. Analýza sa týkala najrôznejších oblastí od dodávky energie, cez správu nehnuteľností až po odvoz odpadu.

Rozsah služieb:

  • komplexná správa nehnuteľnosti,

  • údržba, opravy a obsluha zariadení,

  • strážna služba, upratovanie, údržba zelene a exteriéru,

  • havarijná služba, servisy technických zariadení, nakladanie s odpadmi, výkon BOZP,

  • správa nehnuteľnosti - administratívna budova, kotolňa a areál objektu,

  • údržba a odborné prehliadky technologických zariadení kotolne, MaR,

  • servis zariadení vzduchotechniky a chladenia, kontrola EPS, PR,

  • odborné prehliadky elektrických zariadení, prehliadky požiarno-technických zariadení a servisné prehliadky automatických dverí.

Spravovaná plocha: 11.289 m2