DCBA, s.r.o. (Datacube Data Center), Bratislava

V rámci servisného kontraktu ENGIE Services zabezpečuje pravidelnú a preventívnu údržbu, servis zariadení, ako aj prevádzku nadradeného a monitorovacieho systému riadenia budovy SCADA IBS. Systém zahŕňa kamerový systém (IP technológia), poplachový systém narušenia, prístupový elektronický systém a systém na priestorovú detekciu zaplavenia.

Rozsah dodávaných služieb:

  • inštalácia a dodávka uvedených systémov,

  • pravidelná prevádzka, údržba a servis systémov pre dátové centrum Datacube spoločnosti DCBA s.r.o. (lokalita Bratislava),

  • požadovaná dostupnosť služieb zodpovedá štandardu TIER III.