Cassovar komplex, Košice


Začiatok výkonu správy: december 2009
Spravovaná plocha: 57 600 m²


Rozsah služieb:
• komplexná správa nehnuteľnosti pre Cassovar Business Center I. a II
• prevádzka, údržba a servis technických zariadení
• dispečing, SBS a upratovanie objektov.